Rodzaj transakcji

Podział ofert ze względu na rodzaj transakcji