ODROLNIENIE DZIAŁKI - O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

ODROLNIENIE DZIAŁKI - O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

10.05.2024

BlogSponsorowany

Z każdym rokiem liczba działek, które w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budowę spada. Dlatego część osób zainteresowanych budową własnego domu bierze pod uwagę odrolnienie działki i postawienie nieruchomości w miejscu upraw. Proces ten może być złożony, dlatego warto pamiętać o najważniejszych aspektach z nim związanych.

Działki rolne przeznaczone są do uprawy roślin lub hodowli zwierząt. Rolnik bądź inny właściciel działki nie może swobodnie zdecydować się na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz przestrzeni pod budowę nieruchomości. Zmiana statusu działki, wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz szereg innych procedur to tzw. odrolnienie działki. W ten sposób jej właściciel może zmienić zrealizować przekształcenie gruntu rolnego i np. przeznaczyć teren pod zabudowę.

Odrolnienie działki - jakie może mieć znaczenie?

Tak istotne zmiany jak trwałe wyłączenie gruntów rolnych mogą mieć znaczące przełożenie na funkcjonowanie całego państwa, jeśli tylko uwzględnimy skalę takiego działania. Jednak nawet lokalnie w przypadku budowy budynku wielorodzinnego na działce, która dotąd miała status rolnej, może oznaczać poważne wyzwanie dla samorządu. Stąd konkretne regulacje związane z podejmowaniem decyzji o warunkach zabudowy czy wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej. Kluczowa jest w tym przypadku ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która przewiduje odrolnienie działki tylko w określonych ku temu warunkach.

Jak przebiega wyłączenie gruntów z produkcji rolnej?

Zanim zabierzemy się za modyfikowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nawet w przypadku budowy budynku jednorodzinnego należy dopilnować szeregu procedur. W pierwszej kolejności trzeba upewnić się, że wyłączenie gruntów jest w ogóle możliwe i pozostaje zgodne z zapisami wspomnianej ustawy. Jakie tereny mogą zostać wyłączone z produkcji rolnej? Najmniej problemów sprawi odrolnienie działki, na której dominują nieużytki. W takim przypadku o zmianę przeznaczenia gruntu i wypis z rejestru gruntów będzie najprościej, gdyż gleba nie jest przydatna i żyzna, przez co z rolnego punktu widzenia jest niepotrzebna, a budowa domu to czasami najlepszy sposób na jej wykorzystanie.

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej najtrudniejsze będzie z kolei w przypadku użytków rolnych w klasach I-III. Wówczas wyłączenie gruntu rolnego będzie wymagać zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Istnieje jednak kilka czynników sprzyjających odrolnieniu gruntów w klasach I-III, do których można zaliczyć:

  • kiedy co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy,
  • odległość od najbliższej działki budowlanej jest mniejsza niż 50 m,
  • odległość od najbliższej drogi publicznej jest mniejsza niż 50 m,
  • powierzchnia działki nie przekracza 0,5 ha.

Wówczas można mówić o korzystnych warunkach zabudowy, co automatycznie zwiększa szanse na uzyskanie pozwolenia na wyłączenie gruntu. Jeśli natomiast przedmiotem wniosku o odrolnienie działki jest teren oznaczony jako IV, V, bądź VI klasa, decyzja należy do rady gminy bądź rady miasta. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/odrolnienie-dzialki.

Wniosek o odrolnienie działki

Wyłączenie części gruntu rolnego z produkcji należy poprzeć odpowiednim wnioskiem, w którym zawarta zostanie przekonująca argumentacja. Można np. zaznaczyć, że gleba jest nikłej jakości, co nie pozwala osiągać z niej satysfakcjonujących plonów bądź że budowa nieruchomości jest istotna dla dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zmianie ulega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aczkolwiek nie jest to data dnia faktycznego wyłączenia gruntów. Wyłączeniu gruntów rolnych towarzyszy osobny proces, aczkolwiek jeśli dotyczy on użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wnioskodawca nie może spotkać się z odpowiedzią odmowną. Warto też zaznaczyć, że użytki rolne klasy IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego w ogóle takiego wyłączenia nie wymagają.

Ile kosztuje odrolnienie działki?

Wbrew pozorom fakt bycia właścicielem działki nie sprawia, że zmiana jej statusu jest procesem bezpłatnym. Wręcz przeciwnie, w zależności od klasy gleby odrolnienie i wyłącznie gruntów z produkcji rolniczej może być kosztowne. Najwięcej zapłacą osoby, które wnioskują o wyłączenie gleb pochodzenia mineralnego w I klasie. Znacznie tańsze będzie wyłączenie gleb pochodzenia organicznego w klasach IV-VI. Ponadto trzeba także uwzględnić dodatkowe koszty, takie jak m.in. opłaty skarbowe oraz za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jak widać proces wyłączenia gruntów z produkcji rolnej to nie tylko złożenie wniosku do odpowiedniego organu. Wyłączeniu gruntu towarzyszy szereg procesów, które reguluje stosowna uchwała. Zatem zanim zdecydujesz o tym, że działka rolna może być dobrym miejscem pod budowę nieruchomości, warto rozważyć wszystkie za i przeciw, a także solidnie przygotować się do całego przedsięwzięcia.