DOM BEZ TERMOIZOLACJI – JAKIE SĄ KONSEKWENCJE?

DOM BEZ TERMOIZOLACJI – JAKIE SĄ KONSEKWENCJE?

19.02.2024

BlogSponsorowany

Brak izolacji termicznej może powodować szereg konsekwencji, negatywnie wpływając zarówno na komfort mieszkańców, jak i ogólną efektywność energetyczną nieruchomości. Izolacja termiczna odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilnego i komfortowego środowiska wewnętrznego, zapobiegając utracie lub zyskowi ciepła z otoczenia. Oto kilka znaczących konsekwencji braku izolacji termicznej domu!

 

Nieefektywność energetyczna budynku

Bez izolacji dom staje się podatny na utratę ciepła podczas zimnej pogody i przyrost ciepła podczas upałów. Prowadzi to do zwiększonej zależności od systemów ogrzewania i chłodzenia, co skutkuje wyższym zużyciem energii i rachunkami za media.

 

Gdy konieczne będzie uzyskanie dokumentu takiego jak świadectwo energetyczne Warszawa - https://energov.pl/swiadectwo-energetyczne-warszawa wówczas pokaże on, że w budynku nie zastosowano odpowiedniej izolacji i w efekcie jego ocena efektywności energetycznej będzie gorsza.

 

Wahania temperatury

Brak izolacji może powodować znaczne wahania temperatury wewnątrz domu. Pomieszczenia mogą stać się nieprzyjemnie zimne zimą i nadmiernie gorące latem, co utrudnia mieszkańcom utrzymanie komfortu.

 

Zwiększone koszty energii

Brak izolacji termicznej zmusza systemy grzewcze i chłodnicze do cięższej pracy, aby utrzymać komfortową temperaturę. Zwiększone obciążenie prowadzi do większego zużycia energii, a w konsekwencji do wyższych kosztów energii dla właścicieli domów.

 

Aktualnie, gdy koszty energii stale rosną, nieefektywny energetycznie budynek może być bardzo drogi w utrzymaniu.

 

Przeciągi i mostki cieplne

Niewystarczająca izolacja może powodować przeciągi i mostki cieplne w domu. Zimne powietrze może przenikać przez ściany, okna i drzwi, tworząc niekomfortowe warunki do życia i pogarszając jakość powietrza w pomieszczeniach.

 

Problemy z wilgocią

Także brak termoizolacji może przyczynić się do problemów związanych z kondensacją i wilgocią.

 

Na zimnych powierzchniach może wystąpić kondensacja, prowadząca do problemów, takich jak rozwój pleśni, spływająca woda, wyczuwalna w powietrzu wilgoć i potencjalne uszkodzenie konstrukcji nieruchomości następujące z biegiem czasu.

 

Wpływ na wartość nieruchomości

Brak izolacji termicznej może negatywnie wpłynąć na wartość rynkową nieruchomości. Potencjalnych nabywców często przyciągają domy energooszczędne, a brak izolacji może być postrzegany jako wada, potencjalnie obniżająca wartość nieruchomości przy odsprzedaży.

 

Wpływ na ekologię

Zwiększone zużycie energii wynikające ze złej izolacji przyczynia się do wyższej emisji gazów cieplarnianych. Ma to negatywny wpływ na środowisko, ponieważ większe zużycie energii wiąże się ze zwiększoną emisją dwutlenku węgla podczas wytwarzania energii.