CZY STAWKA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST WSZĘDZIE TAKA SAMA?

CZY STAWKA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST WSZĘDZIE TAKA SAMA?

03.11.2023

BlogSponsorowany

Podatek od nieruchomości może być sporym obciążeniem – szczególnie dla właścicieli gruntów i obiektów wykorzystywanych na cele firmowe. Dodatkowym utrudnieniem bywa fakt, że stawki podatku są różne w różnych gminach. Jak zatem prawidłowo wyliczyć wysokość daniny?

Kto określa stawki podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości należy do podatków lokalnych. Wpływy z niego nie trafiają do Skarbu Państwa, ale zasilają budżety poszczególnych miast i gmin. Jednostki samorządu terytorialnego mogą dysponować tymi środkami zgodnie z potrzebami mieszkańców, na przykład przeznaczyć je na budowę dróg, remont obiektów użyteczności publicznej, szkoły czy komunikację.

Między innymi z tego względu stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku ustalane są indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego drogą uchwały rady gminy. W praktyce oznacza to, że w oddalonych o kilka kilometrów miejscowościach stawki podatku od nieruchomości mogą być inne, jeśli miejscowości te znajdują się na terenie dwóch różnych gmin.

Stawki maksymalne – limity, których gminy nie mogą przekroczyć

Każdego roku minister finansów drogą obwieszczenia publikuje stawki maksymalne – limity, których ustalenia gminne nie mogą przekroczyć. Dość dużą zmianę wprowadzono w stawkach podatku od nieruchomości w 2023 r. – stawki maksymalne wzrosły znacznie, w porównaniu do poprzednich lat.

W rzeczywistości jedynie nieliczne miasta i gminy zdecydowały się podwyższyć pułap do stawek maksymalnych. Taka sytuacja w 2023 r. miała miejsce w największych polskich miastach. Na podwyżkę podatku do stawek maksymalnych zdecydowała się połowa miast wojewódzkich. W mniejszych miastach rady gmin zwykle łagodniej potraktowały swoich mieszkańców. Choć i od tego zdarzyły się wyjątki.

Najważniejsze maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 r. wynoszą:

Od budynków lub ich części (od 1 m2 powierzchni użytkowej):

  • mieszkalnych – 1,00 zł,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,78 zł,
  • pozostałych (np. wolnostojących garaży prywatnych) – 9,71 zł.

Od gruntów (od 1m2 powierzchni):

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł,
  • pozostałych (w tym wykorzystywanych prywatnie) – 0,61 zł,

Od budowli - 2% wartości budowli.

Jak prawidłowo ustalić wysokość podatku od nieruchomości?

Znajomość stawek podatku od nieruchomości w 2023 r., obowiązujących w danej gminie, jest szczególnie istotna z punktu widzenia osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. Wyliczają one bowiem podatek samodzielnie w deklaracji DN-1. Muszą znać nie tylko powierzchnię gruntu i powierzchnię użytkową obiektu, ale też stawkę indywidualnie określoną przez gminę i poprawną klasyfikację przeznaczenia nieruchomości.

Osoby fizyczne co do zasady nie muszą samodzielnie wyliczać podatku od nieruchomości. Robi to za nie urząd gminy, na podstawie danych wykazanych w informacji IN-1. O wysokości podatku osoba fizyczna zostaje poinformowana drogą decyzji. W piśmie takim znajdą się też kwoty rat i terminy ich płatności.

Ważne! Osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem nieruchomości z osobą prawną, składa deklarację DN-1 i płaci podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.