CO TO JEST ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI I KIEDY O NIM MÓWIMY?

CO TO JEST ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI I KIEDY O NIM MÓWIMY?

11.09.2023

BlogSponsorowany

W dzisiejszych czasach nieruchomości stanowią jedno z najważniejszych aktywów, które można posiadać. W kontekście prawnym, jednym z najbardziej intrygujących sposobów nabycia nieruchomości jest zasiedzenie. Ale co to dokładnie oznacza? Jakie są jego mechanizmy i kto może skorzystać z tej formy nabycia? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania!

Definicja zasiedzenia nieruchomości

Zasiedzenie to proces prawny, który pozwala na nabycie własności nieruchomości poprzez jej nieprzerwane władanie przez określony czas. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś posiada nieruchomość przez wystarczająco długi okres czasu, może stać się jej prawnym właścicielem, nawet jeśli nie był jej pierwotnym właścicielem.

Mechanizm działania zasiedzenia

Zasiedzenie nieruchomości jest jednym z przejawów instytucji "dawności". Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej prawowitym właścicielem, ale posiada ją nieprzerwanie przez określony czas, może nabyć jej prawa własności. Kluczem jest nieprzerwane posiadanie nieruchomości przez określony czas, co w praktyce oznacza, że posiadacz musi zachowywać się jak jej prawowity właściciel.

Kto może zasiedzieć nieruchomość?

Teoretycznie każdy może nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia. Przepisy nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie, co oznacza, że zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą skorzystać z tej formy nabycia. W praktyce jednak najczęściej zasiedzenie dotyczy osób fizycznych.

Posiadanie samoistne w kontekście zasiedzenia

Kluczem do zrozumienia zasiedzenia jest pojęcie posiadania samoistnego. Jest to stan, w którym posiadacz nieruchomości włada nią tak, jakby był jej właścicielem. Aby doszło do zasiedzenia, posiadacz musi spełniać pewne kryteria, takie jak posiadanie nieruchomości w dobrej wierze, co oznacza, że nie jest świadomy braku prawa własności.

Procedura sądowa związana z zasiedzeniem

Chociaż zasiedzenie następuje z mocy prawa, w praktyce często wymaga potwierdzenia przez sąd. Proces ten polega na złożeniu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia, który jest następnie rozpatrywany przez sąd rejonowy. Po spełnieniu wszystkich warunków, sąd wydaje postanowienie stwierdzające zasiedzenie.

Aspekty finansowe zasiedzenia

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia wiąże się z pewnymi kosztami. Należy zapłacić podatek od nabycia nieruchomości, który wynosi 7% jej wartości. Ponadto są koszty sądowe oraz koszty wpisu w księdze wieczystej.

Podsumowując, zasiedzenie nieruchomości to skomplikowany proces prawny, który pozwala na nabycie własności nieruchomości poprzez jej długotrwałe posiadanie. Chociaż może wydawać się to atrakcyjnym sposobem na nabycie nieruchomości, warto pamiętać o wszystkich aspektach prawnych i finansowych związanych z tym procesem.

Więcej o zasiedzeniu nieruchomości przeczytasz na stronie: https://zasiedzenie.net/zasiedzenie-nieruchomosci-co-to-jest/