WZMIANKA W KSIĘDZE WIECZYSTEJ - KIEDY WYSTĘPUJE I CO OZNACZA?

WZMIANKA W KSIĘDZE WIECZYSTEJ - KIEDY WYSTĘPUJE I CO OZNACZA?

25.08.2023

BlogSponsorowany

Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej, ale także wniosków, o których uczyniono w księgach wieczystych wzmiankę. Warto zatem wiedzieć, czym jest wzmianka w księdze wieczystej.

. Wzmianka może dotyczyć kilku sytuacji. Informuje o tym, że w związku z daną księgą wieczystą, a więc w związku z nieruchomością, którą obejmuje, złożona została skarga na orzeczenie referendarza sądowego, apelacja albo skarga kasacyjna. Może sygnalizować ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Jednak przede wszystkim wzmianka będzie informować o tym, że do sądu wpłynął wniosek o dokonanie wpisu w danej księdze wieczystej.

Po otwarciu księgi wieczystej znalezionej poprzez wyszukiwarkę ksiąg wieczystych, możemy zobaczyć dodatkowe informacje uwidocznione w poszczególnych działach. Odnajdujemy na przykład ciąg cyfr i liter na szczycie działu drugiego z dopiskiem wpis prawa własności nieruchomości. Oznacza to, że do sądu został złożony wniosek o wpis właściciela znalezionej księgi wieczystej. Cyfry i litery to numer dziennika ksiąg wieczystych oraz oznaczenie roku wpłynięcia wniosku.

Przy każdej wzmiance widnieje informacja o dacie i godzinie wpłynięcia wniosku do sądu. Jest to szczególnie istotne, gdy złożono więcej niż jeden wniosek. Wnioski należy rozpatrywać w kolejności ich wpłynięcia. Wzmianka o złożeniu wniosku uchyla rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Umieszczenie wzmianki stanowi pewne ostrzeżenie dla uczestników obrotu nieruchomościami o tym, że treść księgi wieczystej może nie obejmować wiarygodnych informacji o stanie prawnym nieruchomości. Został bowiem złożony wniosek o wpis, który nie jest jeszcze rozpatrzony.

Po rozpatrzeniu wniosku o wpis przez sąd, wzmianka zostaje wykreślona z księgi wieczystej, a w treści samej księgi mogą pojawić się zmiany, o które wnoszono, jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Przykładowo w przypadku, gdy zainteresowany kwestionuje dokonanie wpisu w księdze wieczystej może wnieść do sądu skargę na orzeczenie referendarza sądowego o wpisie. Wówczas w księdze wieczystej pojawi się wzmianka o wpłynięciu takiej skargi. Dla osoby, która przegląda treść księgi wieczystej oznacza to, że wpis który aktualnie widnieje w księdze wieczystej może się zmienić.