JAKIE ELEMENTY POWINNO ZAWIERAĆ KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE W LICEUM?

JAKIE ELEMENTY POWINNO ZAWIERAĆ KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE W LICEUM?

21.06.2023

BlogSponsorowany

Nauka języka polskiego jest jednym z podstawowych elementów edukacji w szkołach podstawowych, kiedy dzieci uczą się czytać, pisać i poznają pierwsze lektury. Kształcenie polonistyczne jest jednak równie ważne w szkołach ponadpodstawowych, a język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Jakie elementy powinno zawierać skuteczne kształcenie w tym obszarze?


Niezbędna wiedza i kompetencje językowe


Podstawa programowa w zakresie edukacji polonistycznej w szkołach ponadpodstawowych zawiera elementy kształcenia literackiego oraz językowego. Poza wiedzą z zakresu teorii i historii literatury, znajomością kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego i filozoficznego poszczególnych utworów literackich, uczeń musi również nabyć szereg kompetencji językowych. Należą do nich umiejętność tworzenia rozbudowanych wypowiedzi argumentacyjnych na wybrane tematy z zakresu języka oraz szeroko pojętej kultury, w formie ustnej i pisemnej, oraz analizowania tekstów źródłowych. Dodatkowo konieczne jest nieustanne podnoszenie umiejętności w zakresie sprawdzanym na egzaminie maturalnym, czyli w obszarze interpretacji tekstów, krytycznego czytania, wnioskowania i argumentowania.

Podręcznik przyjazny uczniom


Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych zwykle wybierają dla swoich uczniów podręcznik Nowej Ery ”Ponad słowami 1”.  W pierwszej części książki autorzy wprowadzają uczniów w świat epok literackich, rozpoczynając od starożytności i średniowiecza. W kolejnych tomach podręcznika znajduje się omówienie kolejnych okresów historycznoliterackich w bogatym kontekście społeczno-kulturowym. Książka prezentuje wiedzę w sposób przyjazny dla ucznia, dzięki uporządkowaniu poszczególnych obszarów nauczania w odrębnych blokach.  Młodzież ma możliwość rozwijania umiejętności czytania i analizy tekstów źródłowych. Kompleksowe opracowanie lektur ułatwia z kolei przyswojenie wiedzy dotyczącej kanonu utworów literackich obowiązujących na maturze. Dzięki licznym zadaniom powtórzeniowym możliwe jest również doskonalenie umiejętności samokształcenia.

Materiały dodatkowe, karty pracy i repetytoria


Podręcznik Nowej Ery przeznaczony jest do kształcenia polonistycznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dobrym pomysłem na uzupełnienie zawartej w nim wiedzy, jest skorzystanie z dodatkowych ćwiczeń i arkuszy egzaminacyjnych. Propozycją godną uwagi są „Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony”. Uczniowie chętnie sięgają również po wszelkiego rodzaju repetytoria  maturalne i omówienia lektur, pozwalających na uporządkowanie, zabranie i utrwalenie wiedzy potrzebnej na egzaminie maturalnym.