ZWYKŁY I OKAZJONALNY, CZYLI NAJEM LOKALU I CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

ZWYKŁY I OKAZJONALNY, CZYLI NAJEM LOKALU I CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

08.09.2022

BlogSponsorowany

Obecne ceny mieszkań w wielu przypadkach nie pozwalają zainteresowanym osobom na zakup własnego lokum. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na najem. Dużą popularnością cieszy się zarówno najem zwykły, jak i najem okazjonalny. Jest to dobre rozwiązanie, które pozwala wielu osobom cieszyć się z mieszkania do czasu, aż zbiorą odpowiednią ilość środków na zakup własnego M. W procesie najmu pomocna może okazać się pomoc prawna – co warto wiedzieć na ten temat?


Czym jest zwykły najem?


Definicja najmu według kodeksu cywilnego mówi, że wynajmujący (poprzez umowę najmu) zobowiązuje się, do oddania najemcy mieszkania pod użytek własny na oznaczony bądź nieoznaczony czas. Najemca zaś musi regulować ustaloną na tę rzecz należność (czynsz). Umowa najmu zwykłego, czy to mieszkania, nieruchomości czy też innego pomieszczenia, jeżeli zawierana jest na okres dłuższy, niż rok, powinna być zawarta na piśmie. W przypadku, gdy takiej umowy nie ma na piśmie – rozumie się, iż umowa zawarta została na czas nieokreślony (nieoznaczony).

Warto tutaj również wspomnieć o tym, iż według kodeksu cywilnego najemca ma wobec wynajmującego, a co za tym idzie, również lokalu, który użytkuje – określone obowiązki i uprawnienia. Przede wszystkim najemca powinien stosować się do porządku domowego oraz liczyć się z tym, że w budynku znajdują się również inni mieszkańcy (czyt. sąsiedzi). Wszystkie zagadnienia dotyczące najmu zwykłego zna i objaśnia prawnik od nieruchomości, do którego może udać się każda osoba, którą interesuje zwykły najem nieruchomości. Podobnie sprawa ma się z najmem okazjonalnym.


Czym jest okazjonalny najem?


Umowę najmu okazjonalnego zawiera się na określony (nie dłuższy niż 10 lat) czas. W tym przypadku jednak chodzi o kwestię wynajmu lokalu od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem lokali.

Umowa najmu okazjonalnego powinna występować w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jest to bardziej sformalizowana wersja najmu – różnica polega tutaj zarówno na sposobie zabezpieczania, jak i formie zawarcia umowy.

Najem okazjonalny wygasa, gdy upłynie czas, na jaki została zawarta umowa. Podobna sytuacja ma się w przypadku upływu okresu wypowiedzenia. Jeżeli najemca nie dostosuje się do określonych w umowie terminów, wynajmujący może przekazać sprawę do sądu. W tym celu może dojść nawet do włączenia się do sprawy komornika.

W związku z tym, iż powyższe umowy najmu, są dość skomplikowane pod kątem prawnym, warto przy ich zawieraniu korzystać ze wsparcia prawnego.


Najpełniejsze zabezpieczenie stron najmu


Prawnik od nieruchomości formułuje umowy najmu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W ten sposób bardzo dobrze zabezpiecza interes obu stron – w możliwie najpełniejszym zakresie.

Oprócz sporządzania dokumentów i umów najmu, prawnik od nieruchomości może wykonywać również wiele innych czynności. Do najważniejszych należą: badanie stanu prawnego nieruchomości; obsługa prawna deweloperów; flipy nieruchomości; prowadzenie negocjacji na rynku nieruchomości; a także obsługa inwestycji budowlanych, rolnych i wiele więcej.