Uzbrojenie działki w media to wyzwanie, które niejednemu właścicielowi potrafi spędzić sen z powiek. Aby na działce budowlanej uzyskać dostęp do prądu, wody i gazu, trzeba dopilnować wielu formalności i wydać sporo pieniędzy. Na szczęście uzbrojenie terenu staje się dużo prostsze, gdy właściciel dysponuje pełną i jasną informacją o kolejnych krokach do wykonania. Podłączanie prądu oraz wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego opisaliśmy już w poprzednich poradnikach – tym razem skupiamy się na przyłączu gazowym.

 

Budujemy przyłącze gazowe na działce budowlanej

 

działce budowlanej

 

W pierwszej kolejności inwestor powinien upewnić się, czy działka budowlana, którą planuje kupić, posiada dostęp do mediów lub możliwość łatwego ich podłączenia. Brak wodociągu czy linii przesyłu energii blisko działki to poważna wada, którą sprzedający usiłują czasem zamaskować wyjątkowo atrakcyjną ceną ziemi. W praktyce jednak konieczność wykonania długich przyłączy oznacza dla właściciela ogromne dodatkowe wydatki. Taka działka budowlana będzie więc raczej nieopłacalna.

O tym, jakie sieci znajdują się w okolicy, można dowiedzieć się w lokalnym urzędzie miasta czy gminy. W Wydziale Geodezji należy poprosić o wykonanie kopii mapy zasadniczej danego obszaru w skali 1:500. Koszt takiej mapy to kilkanaście złotych. Można też zasięgnąć dokładnych informacji w zakładzie gazowniczym. Gdy właściciel uzyska potwierdzenie, że wykonanie przyłącza gazowego jest możliwe, następnym krokiem jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia – jak wypełnić i gdzie złożyć?

 

działce budowlanej

 

Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej z reguły pobrać można ze strony zakładu gazowniczego lub uzyskać w samym zakładzie. Właściciel działki będzie musiał określić we wniosku m.in. przewidywany termin rozpoczęcia poboru gazu, roczne zapotrzebowanie, cel poboru (gotowanie, ogrzewanie itp.) oraz moc przyłącza, czyli jego przepustowość. Do wniosku trzeba dołączyć następujące załączniki:

– dokument potwierdzający prawo do korzystania z działki (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej),

– plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem planowanej zabudowy oraz lokalizacji przyłącza,

– deklarację o szacunkowym zużyciu gazu,

– dodatkowe dokumenty określone przez zakład gazowniczy.

W niektórych regionach Polski lista wymaganych załączników może się nieco różnić – pełnej informacji udzieli zawsze zakład gazowniczy. Odpowiedź zakładu właściciel działki otrzyma w ciągu 30 dni (dla odbiorców indywidualnych, tj. przy maksymalnym zużyciu gazu do 10 m3 na godzinę) lub 60 dni (przy wyższym planowanym zużyciu). Zakład określi m.in. parametry techniczne przyłącza, łączny koszt wszystkich prac, lokalizację przyłącza oraz szafki pomiarowej i kurka głównego. Zależnie od regionu kraju wydanie warunków przyłączenia albo jest bezpłatne, albo kosztuje od 50 do 150 zł. Co ważne, dokument ten jest ważny dużo krócej niż warunki przyłączenia wody czy prądu. Na wykonanie przyłącza gazowego na działce budowlanej właściciel ma tylko rok – później całą procedurę trzeba będzie powtórzyć.

 

Przyłącze gazowe – umowa przyłączeniowa i projekt

 

działce budowlanej

 

Następny etap to zawarcie umowy przyłączeniowej. Zwykle wymaga to złożenia kolejnego wniosku, do którego właściciel działki budowlanej dołącza warunki przyłączenia oraz mapę działki. Jeśli przyłącze ma przebiegać przez działki sąsiadów, konieczna będzie również ich pisemna zgoda na wykonanie prac. Umowa przyłączeniowa dokładnie określi obowiązki obu stron, koszty i terminy. Rozbudowa sieci do granicy działki należy do zakładu gazowniczego, a wykonanie przyłącza – do właściciela nieruchomości gruntowej.

Po podpisaniu umowy właściciel zamawia projekt przyłącza u fachowca z odpowiednimi uprawnieniami. Zakład gazowniczy zazwyczaj oferuje, że sam zleci to zadanie zaufanemu specjaliście. Takie rozwiązanie oszczędza właścicielowi wysiłku i jest dosyć tanie. Dobrze jest jednak zapoznać się na wszelki wypadek z ofertą konkurencji. Projekt przyłącza kosztuje z reguły od 1000 do nawet 2500 zł. Gdy jest już gotowy, następuje budowa przyłącza. Tu również właściciel działki ma możliwość wynajęcia firmy zewnętrznej lub powierzenia zadania zakładowi gazowniczemu. Druga z tych opcji z reguły opłaca się bardziej. Czas oczekiwania na wykonanie przyłącza wynosi od pół roku do ponad roku zależnie od stopnia skomplikowania prac.

 

Przyłącze gazowe – odbiór techniczny i koszty

 

działce budowlanej

 

Koszt budowy przyłącza zależy od wielu czynników, w tym m.in. jego długości, cen materiałów budowlanych, stawek danego zakładu gazowniczego i warunków terenowych. Aby na działce budowlanej uzyskać połączenie z gazociągiem oddalonym o kilkanaście metrów, trzeba wydać ok. 1500–2500 zł. Do kwoty tej doliczyć należy opłatę przyłączeniową rzędu 1500–2000 zł. Po uwzględnieniu wszelkich dodatkowych opłat (wydanie warunków przyłączenia, projekt przyłącza, odbiór techniczny itp.) podłączenie gazu do działki kosztować będzie łącznie od 6000 do nawet 8000 zł. W przypadku działek bardzo oddalonych od sieci suma ta może jeszcze wzrosnąć.

Po zakończeniu budowy właściciel zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię kominiarską potwierdzającą szczelność instalacji, możliwość odprowadzania spalin i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Następnie gotowe przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego. Zakład gazowniczy przeprowadza wówczas kolejny test szczelności przyłącza na działce budowlanej i spisuje protokół odbioru. Koszt tej procedury to ok. 100–150 zł. Po przeprowadzeniu wszystkich formalności można już podpisywać umowę sprzedaży gazu. Zakład zarządzający siecią zamontuje wówczas nieodpłatnie gazomierze i uruchomi dostawę gazu.

 

Brak możliwości podłączenia gazu – co zrobić?

 

działce budowlanej

 

Co jednak w wypadku, gdy zakład gazowniczy zaopiniuje, że podłączenie danej działki do sieci jest nieopłacalne? Takie sytuacje na szczęście zdarzają się rzadko i dotyczą zwykle bardzo oddalonych, położonych na trudnym terenie działek budowlanych. Nie można niestety zmusić zakładu do rozbudowy sieci w danej okolicy, można jednak spróbować go do tego przekonać. Najlepiej zacząć od rozmowy z sąsiadami – jeśli w okolicy działki jest więcej osób chętnych do podłączenia gazu, zakład będzie bardziej skłonny do inwestycji na danym terenie. Warto jednak pamiętać, że budowa nowego, długiego odcinka gazociągu może potrwać nawet kilka lat.

Inwestor, któremu zależy na czasie, może rozważyć wykonanie całej potrzebnej instalacji na własny koszt – będą to jednak ogromne sumy. Tańszą opcją będzie wybór gazu w butlach. Jeśli właściciel działki planuje postawić na niej dom jednorodzinny i potrzebuje gazu przede wszystkim do celów kuchennych, takie rozwiązanie może się sprawdzić. Konieczność częstej wymiany butli może być jednak dosyć uciążliwa. W przypadku gazu dla celów grzewczych odpowiedzią może być zamontowanie własnego pieca gazowego wraz ze zbiornikiem. Taki sposób ogrzewania budynku jest dosyć drogi, jednak na oddalonych od sieci działkach często okazuje się najkorzystniejszym rozwiązaniem.

 

Autor: Przemysław Zańko, serwis Homla.pl
KOMENTARZE
    Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz