Krajowy Zasób Nieruchomości stworzy nowe mieszkania do wynajęcia

Już wkrótce na rynku nieruchomości pojawi się nowy podmiot gospodarczy – Krajowy Zasób Nieruchomości. 20 lipca br. Sejm przyjął ustawę powołującą instytucję, której głównym zadaniem będzie zarządzanie ziemiami należącymi do Skarbu Państwa w celu zwiększenia podaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. KZN służyć ma realizacji celu określonego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego – poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce, m.in. dzięki zwiększeniu dostępu do lokali. Powołanie Zasobu stanowi też jeden z kluczowych kroków służących wdrożeniu programu „Mieszkanie plus”, w ramach którego powstaną nowe, tanie mieszkania do wynajęcia z opcją dojścia do własności.

 

Kolejny krok w stronę programu „Mieszkanie plus”

 

Krajowy Zasób Nieruchomości zarządzać będzie kompleksowo wszystkimi gruntami Skarbu Państwa, nabywając działki budowlane, przygotowując je pod zabudowę i organizując przetargi na przekazanie gruntu deweloperom w użytkowanie wieczyste. Działania te mają spowodować powstawanie większej liczby mieszkań na wynajem, a także mieszkań na sprzedaż. Według słów ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, rząd zakłada, iż na działkach Skarbu Państwa deweloperzy stawiać będą budynki o podwójnej funkcji. Połowa ich powierzchni będzie przeznaczona pod tani wynajem z opcją dojścia do własności w ramach programu „Mieszkanie plus”. Drugą połowę deweloper będzie mógł wykorzystać komercyjnie, sprzedając lokale lub przeznaczając je pod wynajem po cenach rynkowych.

KZN ma też za zadanie chronić interesy lokatorów. W tym celu będzie kontrolował działania operatorów mieszkaniowych (głównie deweloperów), sprawdzając, czy wypełniają oni określone w ustawie zobowiązania. Osoby zajmujące mieszkania do wynajęcia mają być chronione przede wszystkim przed podnoszeniem czynszu oraz przedterminową sprzedażą wynajmowanych mieszkań. Jeśli Zasób odkryje, że operator złamał warunki umowy, może nałożyć na niego szereg kar, z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego gruntu włącznie.

Zasób ma również sporządzić i aktualizować wykaz gruntów. W ten sposób informacje o nieruchomościach należących do Skarbu Państwa zostaną po raz pierwszy zebrane w jednym miejscu. KZN będzie również współpracował z samorządami lokalnymi w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ma także wspierać gminy finansowo w kwestii budownictwa socjalnego.

 

mieszkania do wynajęcia

 

Krajowy Zasób Nieruchomości zarobi na siebie?

 

Zgodnie z ustawą Krajowy Zasób Nieruchomości ma finansować swoją działalność z obrotu powierzonymi nieruchomościami i tylko w razie potrzeby uzyskiwać dofinansowanie od państwa. W tym celu jako podmiot gospodarczy KZN będzie mógł m.in. zaciągać kredyty oraz pożyczki. Aby nowo powołana instytucja nie stała się obszarem nadużyć, Zasób podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Będzie on musiał m.in. każdorazowo wyrazić zgodę na zorganizowanie przetargu na przekazanie gruntu deweloperom.

Zabezpieczenie przed nadużyciami stanowi także poprawka wprowadzona przez Sejm do ustawy o KZN w dniu 23 lipca br. Uniemożliwia ona spekulowanie gruntami, czyli kupowanie ich w celu realizacji ustawowych zadań, a następnie sprzedaż dla uzyskania zysku. Poprawka ta wprowadziła też kilka dodatkowych zapisów doprecyzowujących. Przyjęta przez Sejm ustawa o KZN została zaakceptowana przez Senat i czeka obecnie na podpis prezydenta.

 

Autor: Przemysław Zańko, serwis Homla.pl
Źródło: sejm.gov.pl, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
KOMENTARZE
    Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz