Podłączenie wody, prądu, gazu i kanalizacji to jeden z kluczowych etapów budowy. Aby działka budowlana uzyskała dostęp do mediów, właściciel musi jednak najpierw przebrnąć przez wiele formalności i ponieść niemałe koszta. Od czego zacząć? Niewątpliwie najpilniejsze jest zbudowanie przyłącza elektrycznego, które opisaliśmy w poprzednim poradniku. Ważne jest też przyłącze gazowe. Tym razem krok po kroku objaśniamy, jak podłączyć na działce wodę i kanalizację.

 

Działka budowlana bez mediów – czy to się opłaca?

 

Przeglądając ogłoszenia nieruchomości gruntowych, łatwo zauważyć, że działki budowlane bez dostępu do mediów są z reguły znacznie tańsze od uzbrojonych. Nim jednak inwestor da się skusić niskiej cenie, warto sprawdzić, jak daleko od działki znajdują media. Jeśli do najbliższej linii zasilającej czy wodociągu będzie kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, budowa przyłącza pochłonie wiele tysięcy złotych, czyniąc inwestycję nieopłacalną.

Informacji o przyłączach w pobliżu działki udziela lokalny urząd miasta lub gminy. Właściciel terenu powinien udać się do Wydziału Geodezji i poprosić o kopię odpowiedniego fragmentu mapy głównej z zaznaczonymi mediami (jest to koszt rzędu kilkunastu złotych). Dokument ten będzie później potrzebny przy kolejnych formalnościach – zarówno związanych z podłączaniem wody i kanalizacji, jak i prądu – warto więc wykonać od razu kilka kopii.

 

 

działka budowlana

 

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – warunki techniczne

 

Aby móc rozpocząć budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego, konieczne jest uzyskanie warunków technicznych jego wykonania. Na wniosek właściciela działki wydaje je zarządca sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którym najczęściej jest urząd gminy. Wzór wniosku zazwyczaj znaleźć można na stronie internetowej urzędu oraz w samym urzędzie. Do wniosku o wydanie warunków budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego trzeba dołączyć:

– akt notarialny lub akt własności terenu,

– dane dotyczące planowanego przyłącza (liczba punktów odbioru wody, liczba mieszkańców, zapotrzebowanie na wodę, rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków itp.),

– dwa egzemplarze mapy w skali 1:500 z zaznaczoną siecią wodociągowo-kanalizacyjną,

– dodatkowe dokumenty określone przez dostawcę mediów (np. decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów).

Za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza trzeba zapłacić 100–150 zł (zależnie od regionu kraju). Zakład wodociągowo-kanalizacyjny wyda warunki w ciągu maksymalnie 30 dni, dołączając do nich projekt umowy o przyłączenie. Dostawca mediów określi wszelkie niezbędne parametry techniczne przyłącza oraz oszacuje koszt jego wykonania. Warto pamiętać, że dostawca pokrywa tylko koszt rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do granicy działki budowlanej lub najbliższej studzienki położonej na jej terenie. Za wykonanie samego przyłącza płaci już właściciel nieruchomości gruntowej.

 

działka budowlana

 

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – projekt techniczny, budowa i koszta

 

Następnie właściciel działki musi na własną rękę przygotować projekt techniczny przyłącza. Urząd miasta czy gminy zazwyczaj poleca w tej sytuacji własnego specjalistę. Warto jednak porównać jego cennik z ofertami konkurencji – często bardziej opłaca się wynajęcie własnego fachowca. Gotowy projekt należy przekazać do akceptacji przedsiębiorstwu zarządzającemu siecią oraz Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Na tym etapie mogą być wymagane dodatkowe załączniki – stosownej informacji udzielą właścicielowi działki urzędnicy. Łączny koszt tej procedury to 130–200 zł, zaś na decyzję czeka się zwykle 30 dni. Zaakceptowany projekt przyłącza jest ważny przez trzy lata. Jeśli w tym czasie działka budowlana nie zostanie przyłączona do sieci, wszystkie formalności trzeba będzie powtórzyć.

Następnym krokiem jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci. Od momentu jej zawarcia zadanie wykonania przyłącza należy już do właściciela działki. Musi on samodzielnie znaleźć i opłacić wykonawcę – warto przed jego wybraniem porównać oferty. Montaż przyłącza nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić zamiar jego wykonania w odpowiednim urzędzie miasta czy gminy. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu, można rozpoczynać prace. Na tym etapie trzeba jeszcze pamiętać o zgłoszeniu faktu rozpoczęcia prac w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Ile kosztuje przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne? Cena za metr bieżący zależy od wielu czynników, m.in. regionu Polski, warunków terenowych i technicznych oraz cenników lokalnych wykonawców. Średnio metr instalacji wodociągowej kosztuje 50–100 zł, zaś metr instalacji kanalizacyjnej 50–170 zł.

 

działka budowlana

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – jak je uzyskać?

 

Prace nad przyłączem mogą w niektórych sytuacjach wymagać czasowego zajęcia pasa drogowego. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wydanie odpowiedniego zezwolenia u zarządcy drogi, przy której leży działka budowlana. Zależnie od typu drogi będzie to:

– droga gminna: urząd miasta lub gminy,

– droga powiatowa: starostwo powiatowe,

– droga wojewódzka: urząd marszałkowski danego województwa,

– droga krajowa: odpowiedni oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jeśli dany urząd powołał osobny Zarząd Dróg, to właśnie w nim należy składać dokumenty. Urząd określi też listę wymaganych załączników. Wniosek musi zostać złożony najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zajęcia drogi. Czas oczekiwania na decyzję wynosi miesiąc (w szczególnych przypadkach – dwa). Za zajęcie pasa drogi właściciel działki zapłaci – w zależności m.in. od stopnia zajęcia drogi i jej kategorii – od kilkuset do prawie tysiąca złotych. Właściciel musi też zabezpieczyć kwestie związane z organizacją ruchu podczas utrudnień.

 

działka budowlana

 

Woda i kanalizacja – formalności końcowe

 

Po wykonaniu przyłączy, ale przed ich zasypaniem należy poinformować zakład zarządzający siecią o postępach prac. Pracownik zakładu przeprowadzi wówczas kontrolę wykonania przyłączy. Zaakceptowane przyłącza można następnie zasypać, po czym pracownik zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego przeprowadzi odbiór techniczny instalacji (koszt ok. 100 zł). Następnie właściciel działki musi jeszcze wynająć geodetę, który wykona inwentaryzację powykonawczą przyłączy (koszt ok. 300–600 zł). Gdy wszystkie te formalności dobiegną końca, dostawca wody zamontuje na własny koszt wodomierz główny. Wówczas można już podpisywać umowę o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Ostatnią formalnością jest przekazanie przyłączy dostawcy mediów. Zasady tej procedury są każdorazowo określone w umowie przyłączeniowej. Po jej przeprowadzeniu przyłącza stają się własnością zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. To on będzie odtąd odpowiadał za stan techniczny instalacji i ponosił koszty napraw. Zgodnie z prawem właściciel działki ma obowiązek przekazać zakładowi przyłącze wodne, natomiast przekazanie przyłącza kanalizacyjnego jest dobrowolne. Jeśli właściciel zdecyduje, że kanalizacja pozostanie jego własnością, konieczne będzie podpisanie z zakładem zarządzającym siecią umowy o użyczenie przyłącza. Warunki tej umowy mogą być różne i zależą od ustaleń między stronami. Również w tym wypadku to zakład odpowiada finansowo za konserwację przyłącza.

Co ważne, zgodnie z polskim prawem podłączenie działki do sieci nie może się wiązać z żadnymi opłatami przyłączeniowymi. Gminy nie mają też prawa żądać podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jako warunku podłączenia do sieci. Niestety, wiele polskich gmin korzysta z nieznajomości prawa wśród właścicieli działek i stosuje te niedozwolone praktyki.

 

działka budowlana

 

Brak możliwości podłączenia wody – co robić?

 

Co jednak zrobić, jeśli w pobliżu działki nie ma sieci wodociągowo-kanalizacyjnej? Pierwszym krokiem powinno być zapytanie w urzędzie miasta czy gminy o plany rozbudowy sieci w danej okolicy. Trzeba jednak pamiętać, że gmina nie ma obowiązku podłączenia danej działki do mediów. Rozbudowa sieci planowana jest zwykle na kilka lat do przodu, a tempo podłączania kolejnych obszarów zależy od budżetu gminy i warunków technicznych. Znaczenie ma też to, ile osób na danym obszarze potrzebuje dostępu do sieci. Może się zatem okazać, że położona na odludziu działka budowlana będzie czekać na podłączenie kilka lat.

Ci, którzy czekać nie chcą, mogą wybudować potrzebne odcinki kanalizacji i wodociągu na własny koszt. Muszą one oczywiście spełniać odpowiednie warunki techniczne, o których poinformuje gmina. Tak powstałe odcinki sieci można następnie odpłatnie przekazać gminie na warunkach ustalonych pomiędzy stronami. Rozwiązanie takie będzie jednak bardzo kosztowne i pracochłonne, zwłaszcza gdy działka budowlana jest bardzo oddalona od istniejącej sieci.

Tańszą alternatywą może być budowa własnej studni oraz szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykopanie studni nie wymaga prawie żadnych formalności. Jeśli już uwzględniono ją w zatwierdzonym planie zagospodarowania danej działki, można od razu przystępować do prac. Jeśli nie, wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy studni, podając we wniosku jej typ oraz lokalizację. Brak sprzeciwu w ciągu 30 dni oznacza, że studnia może powstać. Procedura ta obejmuje studnie do 30 m głębokości z poborem docelowym do 5 m3 na dobę, co na ogół wystarcza do obsługi pojedynczego gospodarstwa domowego. Studnie przekraczające te parametry wymagają już uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowym starostwie powiatowym. Starostwo udzieli też dokładnych informacji na temat wymaganych formalności. Podobnie w starostwie należy pytać o szczegóły budowy przydomowego szamba oraz oczyszczalni ścieków.

 

Autor: Przemysław Zańko, serwis Homla.pl
KOMENTARZE
    Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz